section

Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 – Het aanbod
Artikel 3 – De overeenkomst
Artikel 4 – Herroepingsrecht/bedenktijd
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Kwaliteitsgarantie
Artikel 7 – Levering en uitvoering
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Klachtenregeling/reclames
Artikel 10 – Geschillen
Artikel 11 – Auteursrechten
Artikel 12 – Identiteit

.............................................................................

Artikel 1 – Algemeen
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bulbs and beyond B.V. [“Bulbs & beyond”] en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Bulbs & beyond en de consument.
2.    Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
3.    Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

^

Artikel 2 – Het aanbod
1.    Het aanbod van Bulbs & beyond bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. Bulbs & beyond maakt ook gebruik van afbeeldingen om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
2.    Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en/of de afbeeldingen binden Bulbs & beyond niet.
3.    Voor alle duidelijkheid, de afbeeldingen vertegenwoordigen het eindproduct/resultaat (de bloem), en niet het geleverde uitgangsproduct (de bloembol/knol).

^

Artikel 3 – De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Bulbs & beyond bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3.    Bulbs & beyond behoudt zich het recht voor bestellingen niet te accepteren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bulbs & beyond dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling mee aan de consument.

^

Artikel 4 – Herroepingsrecht/bedenktijd
1.    Gezien Bulbs & beyond’s producten levende natuur/groenproducten zijn is het niet mogelijk deze te retourneren. Wij bieden echter wel garantievoorwaarden (zie artikel 6).
2.    De consument heeft het recht om binnen 7 dagen na het plaatsen van de order de overeenkomst te annuleren mits de bestelling nog niet is verzonden. Dit kan met e-mail via info@bulbsandbeyond.com. De consument krijgt dan het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen retour.
3.    Voor eventuele overige, niet levende producten, heeft de consument het recht om binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van het product of de producten af te zien van een overeenkomst. De koop is ontbonden op het moment dat de consument Bulbs & beyond heeft laten weten de koop te willen ontbinden. Dit kan met e-mail via info@bulbsandbeyond.com. De consument krijgt dan het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen retour.
4.    In het geval dat de consument besluit tot ontbinding van de koop dan dient deze wel het product of de producten binnen de bovengenoemde wettelijk gestelde termijn van 14 dagen te retourneren. De kosten van terugzending zijn dan voor rekening van de consument.

^

Artikel 5 – De prijs
1.    De gepubliceerde prijzen van de aangeboden producten zijn geldig voor het relevante seizoen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in btw-tarieven en extreme prijsschommelingen op de markt waar Bulbs & beyond geen invloed op heeft.
2.    De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW (alleen binnen de EU) en exclusief verzendkosten en eventueel andere van toepassing zijnde belastingen, invoerrechten en/of heffingen, tenzij anders vermeld. Klanten buiten de EU zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele lokale belastingen, invoerrechten en/of heffingen.

^

Artikel 6 – Kwaliteitsgarantie
1.    De consument ontvangt 1 jaar groei- en bloeigarantie op Bulbs & beyond’s groenproducten, onder voorbehoud dat de producten op de juiste manier behandeld/geplant (en eventueel bewaard) zijn en niet onderhavig zijn geweest aan extreme klimaatsomstandigheden of ongeschikte grond.
2.    Tenzij anders vermeld, de garantie loopt vanaf het moment van aankoop tot en met het einde van de eerste bloeiperiode van het betreffende product.

^

Artikel 7 – Levering en uitvoering
1.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bulbs & beyond kenbaar heeft gemaakt.
2.    Het aanbod van Bulbs & beyond is seizoensgebonden en levering kan daardoor niet het gehele jaar door geschieden. Om een optimale kwaliteit te waarborgen levert Bulbs & beyond de groenproducten op de juiste planttijd uit.
3.    De producten vallende onder “voorjaarsbloeiers” kunnen besteld worden van juni tot november en worden geleverd vanaf september tot december. De producten vallende onder “zomerbloeiers” kunnen besteld worden van november tot mei en worden geleverd vanaf maart tot mei.
4.    Leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

5.    Het aanbod van Bulbs & beyond betreft natuur of “groen”producten die afhankelijk zijn van de oogstresultaten. Ondanks zorgvuldige planning kan het daardoor voorkomen dat een product niet of zeer beperkt beschikbaar is. Bulbs & beyond kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
6.    Indien een besteld product niet beschikbaar blijkt te zijn voor levering, zal Bulbs & beyond een gelijkwaardig of beter product als vervanging leveren, tenzij de consument ten tijde van de bestelling uitdrukkelijk heeft aangegeven dit niet te willen. In dit geval zal een (gedeeltelijke) terugbetaling van het door de consument reeds betaalde bedrag geschieden.

^

Artikel 8 – Betaling
1.    Betaling is verschuldigd voordat de producten verzonden worden.
2.    Betaling kan op de volgende manieren: Credit card (Visa - en Mastercard), Maestro, IDeal (alleen in Nederland), Giropay, SofortBanking, Mister Cash, bankoverboeking en PayPal.
3.    Al uw betaalgegevens worden via de SSL-technologie verstuurd, welke ook door banken wordt gebruikt. De SSL-technologie garandeert dat uw persoonlijke gegevens beveiligd zijn en niet door derden kunnen worden ingezien of gemanipuleerd.
4.    Bulbs & beyond hanteert een kleine ordertoeslag van EUR 7,50 wanneer uw bestelling lager is dan EUR 15,00.

^

Artikel 9 – Klachtenregeling/reclames
1.    De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Reclames betreffende kwaliteit van het geleverde dient te geschieden binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen via emailadres info@bulbsandbeyond.com.
2.    Bij Bulbs & beyond ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bulbs & beyond binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.    Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede leveringen en/of niet aangekomen leveringen zal nimmer het bedrag van de geleverde producten te boven gaan.
4.    De consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. Bulbs & beyond is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.
5.    Het risico voor de producten gaat over op de consument op het moment van levering of wanneer levering was gepland en de consument is niet in staat de producten aan te nemen.
6.    De informatie op de Bulbs & beyond website is alleen gericht aan consumenten binnen het leveringsgebied.
7.    Bulbs & beyond kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor schade geleden door overmacht.

^

Artikel 10 – Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen Bulbs & beyond en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

^

Artikel 11 – Auteursrechten
1.    Alle informatie op de website is van Bulbs & beyond. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo's.
2.    U mag de informatie op onze website gebruiken voor privédoeleinden. Vermeld dan wel dat u de informatie heeft gevonden op www.bulbsandbeyond.com. U mag de teksten van de website niet veranderen.
3.    U moet eerst schriftelijke toestemming aan Bulbs & beyond vragen als u de informatie op de website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden.

^

Artikel 12 – Identiteit

Bulbs and beyond B.V.
Zeestraat 56
Postbus 8
2210 AA Noordwijkerhout
Nederland                                   
Tel:   +31 252 342010
(alleen bereikbaar op werkdagen
van maandag tot vrijdag
tussen 09.30 -16.30uur Nederlandse tijd)

 

Email:
KvK-nummer:
BTW-identificatienummer:
 info@bulbsandbeyond.com
 57737800
NL852713678B01

^

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van promoties, verzorgingstips, nieuwe bollen en andere leuke weetjes?

Meld je dan nu aan voor de Bulbs nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je volgende bestelling EN maak kans op een gratis bollenpakket t.w.v. €100!